Media & Video

Kunst in Ter Loonst - interview met Gilbert, Nico en Caroline

Kampenhout staat open voor kunst, in het bijzonder voor eigen talent.
Denk maar aan de projecten 7 Kampenhoutse Kunstenaars en Kunstroute. Maar ook talent uit andere regionen krijgt een forum aangeboden.
Vanaf zondag 22 april tot zondag 6 mei (weekends) kan u terecht in Kasteel Ter Loonst voor een fijne selectie kunstwerken.

We spraken met initiatiefnemer en curator Gilbert Putteman en de eigenaars van Ter Loonst, Nico Swinnen en Caroline Steensels.

Hof Ter Loonst (fotograaf André Thys) title=
(vlnr: Nico Swinnen, Caroline Steensels en Gilbert Putteman)

Gilbert, het is niet de eerste keer dat je je aan dergelijk avontuur waagt. Kan je wat meer over je vorige projecten vertellen? En hoe ben je van die andere projecten dan terecht gekomen in Kampenhout?

Benevens mijn taak als vrederechter van het kanton Vilvoorde, begeef ik me reeds meer dan 30 jaar in kunstenaarskringen. Ik ben dus een vrederechter die meer doet dan recht spreken. Kunst is voor mij altijd het ideale tegengewicht geweest voor de menselijke problemen waarmee ik in mijn hoedanigheid van magistraat geconfronteerd wordt. Kunst zorgt voor een evenwicht. Op het atelier van een kunstenaar vertoeven is wegglijden van de werkelijkheid, is dromen ,is de batterij opladen...Kunst is de motor van mijn bestaan. Als vrederechter van het kanton Vilvoorde ben ik territoriaal bevoegd voor Vilvoorde, Machelen-Diegem, Kampenhout-Nederokkerzeel , Berg en Buken. Vanaf mei worden we ook bevoegd voor Zemst , Hofstade, Elewijt.....
Ik koester de stille hoop om in alle deelgemeenten van het kanton Vilvoorde een grote tentoonstelling te organiseren waarvan de opbrengst gaat naar een sociaal doel , bepaald door die gemeente.
Alzo organiseerde ik in 2015 een belangrijke tentoonstelling in de oude Kantfabriek te Vilvoorde. De opkomst was indrukwekkend , en de opbrengst was navenant.
In 2017 was de gemeente Machelen aan de beurt. De tentoonstelling werd georganiseerd in het kasteel Beaulieu aldaar. Ook op die tentoonstelling was er heel wat volk. Er werd een bedrag van 28.000 euro overhandigd aan de MS Kliniek te Melsbroek.
Dit jaar organiseren we een tentoonstelling in het kasteel Hof ter Loonst te Kampenhout . Ook deze landelijke gemeente behoort tot het kanton Vilvoorde. Zonder de optimale samenwerking met de gemeente Kampenhout , de gastvrijheid van de kasteeleigenaars (Nico en Caroline), en de vele sponsors zou dit zoveelste avontuur niet mogelijk zijn. Ik ben elk van hen daarvoor bijzonder erkentelijk.
Misschien landen we volgend jaar in Zemst, en dan zal "mijn stille hoop" werkelijkheid geworden zijn.

Hof Ter Loonst (fotograaf André Thys)

Nico & Caroline, jullie hebben enkele jaren geleden Kasteel Ter Loonst gekocht. Dit hebben jullie grondig gerenoveerd, het resultaat mag zeker gezien zijn. Waren jullie bewust op zoek om in zo'n kasteel te komen wonen, of is het eerder een toeval geweest?

Het was op zich zeker niet de bedoeling om in een kasteel te gaan wonen. Caroline ziet het hier zelfs liever niet als kasteel, maar wel als Hof Ter Loonst. Maar we waren wel degelijk op zoek naar een pand met geschiedenis en karakter dat onze verschillende activiteiten zou kunnen herbergen. We appreciëren de historische elementen in zo'n pand en respecteren die ook. Zo zijn we in onze slaapkamer perfect gelukkig met de historische deuropening naar het toilet van 155cm: bukken verplicht. ?? We hadden op het Ladeuzeplein in Leuven al een herenhuis verbouwd en waren dus ook niet bang van een grondige renovatie.
Toen we Hof Ter Loonst voor de eerste keer bezochten, waren we meteen onder de indruk van de charme van de gebouwen, de binnenkoer en de tuin in de landelijke omgeving.
Op zich vinden we het zelfs een eer om nu ook deel te zijn van de geschiedenis van het pand. We zijn ook tevreden over wat we hebben gedaan voor het verdere behoud van de gebouwen en het feit dat we met onze activiteiten nieuw leven blazen in dit historisch pand en kunnen openstellen voor een groter publiek.

Gilbert, je hebt ook deze keer een unieke verzameling kunstenaars weten te overtuigen deel te nemen. Hoe kom je bij deze mensen terecht? Hoe vind je die? Waar moet voor jou een kunstenaar/kunst aan voldoen om te kunnen deelnemen aan deze tentoonstelling?

De kunstwereld is een wereld die gebaseerd is op vertrouwen. Wanneer men in dat milieu meer dan 30 jaar vertoeft, heeft men meestal dat vertrouwen opgebouwd. Wanneer ik hen contacteer weten kunstenaars waaraan ze zich mogen verwachten. Kunst moet men aanvoelen , men moet naar veel tentoonstellingen gaan. Wanneer men dan nog zelf heel wat tentoonstellingen organiseert , publiceert.....dan wordt het gemakkelijker om te selecteren. Dit alles belet niet dat kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie is. Kunst is vaak een eeuwige zoektocht , zonder eindstation ,maar met prachtige tussenstops zoals thans in het Kasteel Hof ter Loonst. Persoonlijk heb ik geen exclusieven , ik sta open voor vernieuwing, maar er moet wel "métierschap" aanwezig zijn. De meeste deelnemers aan deze tentoonstelling zijn professionelen. Zij weten dat kunst in onze samenleving een uitzonderlijke plaats inneemt . Het is één van die weinige gebieden waar steeds weer grenzen verlegd worden , waar het toegestaan is om wat warrig te zijn. Kunst hanteert nu eenmaal andere maatstaven. Zij leeft van tegenspraak en conflict. De deelnemers aan deze tentoonstelling hebben reeds een indrukwekkend parcours achter de rug.

Nico & Caroline, Naast wonen, betekent het kasteel veel meer voor jullie. Het is ook jullie werkruimte en een deel staat zelfs open voor meetings en meer. Kan je dat wat nader toelichten?

In tegenstelling tot het verleden, hebben nu alle ruimtes een bestemming: het linker deel is bewoond, het rechter deel is omgevormd tot kantoren met ook vergaderfaciliteiten. Het charmante bijgebouw wordt sporadisch ter beschikking gesteld voor exclusieve events die dan in het historisch kader optimaal tot hun recht komen. We zijn blij dat op deze manier meerdere mensen kunnen kennismaken met het pand en de geschiedenis ervan.
Hof Ter Loonst (fotograaf André Thys)

Gilbert, ook deze keer gaan de opbrengsten naar een goed doel. Dit keer zal de opbrengst eerlijk verdeeld worden onder alle Kampenhoutse scholen ter verfraaiing van hun speelplaatsen. Die sociale dimensie is iets dat we vaak zien terugkomen bij jouw projecten. Waarom is dit voor jou zo belangrijk?

Aan de meeste grote tentoonstellingen koppel ik in overleg met de betrokken gemeente een goed doel. Voor mij is dit essentieel. Ik heb in het leven veel gekregen en voel me bevoorrecht omwille van het feit dat ik het ambt van vrederechter mag uitoefenen in deze regio. Ik behoor tot de "oude school" en vind het maar volledig normaal dat ik iets terug doe voor de gemeenschap die mij zoveel kansen heeft geboden. Laat ons daarenboven niet vergeten dat men in het leven slechts "echte voldoening" krijgt wanneer men bijdraagt tot andermans welzijn. Mits hard werken (het is een collectieve opdracht) slagen we er meestal in om het sociaal doel te realiseren. Ik benadruk dat kunstenaars op de atelierprijzen bij elke verkoop een commissie afstaan die integraal gaat naar de Kampenhoutse scholen!

Gilbert, wat verwacht je van deze tentoonstelling?

Eerst en vooral wens ik nogmaals te benadrukken dat de samenwerking met de gemeente , en in het bijzonder met Gerry optimaal verloopt.
Ik ben hen daarvoor erkentelijk. Ook aan al die vrijwilligers die zich tijdens de tentoonstelling zullen inspannen wens ik mijn waardering over te maken. De huidige tentoonstelling beschouw ik als genereus en met veel virtuositeit. Wel hebben we ons moeten aanpassen aan de beschikbare ruimte. Dit verklaart waarom slechts 1 schilder en 11 beeldhouwers participeren. In de zolderruimte zal ook klein beeldhouwwerk geëxposeerd worden. Vermits de volledige opbrengst naar alle Kampenhoutse scholen gaat verwacht ik veel van deze tentoonstelling. Ik hoop dat iedereen ze genegen is en dat men veel publiciteit maakt bij vrienden ,familie....

Nico & Caroline, wat verwachten jullie van deze tentoonstelling?

We zijn ingestapt in dit initiatief omdat we met plezier bijdragen aan het goede doel en vertrouwen hebben in de organisatie door zowel Gilbert Puttemans als de gemeente Kampenhout met Gerry Croon en onze burgemeester, Kris Leaerts als drijvende krachten. Intussen maakten we ook kennis met de kunstenaars die hier zullen exposeren. We zijn onder de indruk van het niveau van deze kunstenaars: de luchtballon op het H.Hooverplein was jarenlang deel van ons dagelijks uitzicht, dus we zijn zeker benieuwd naar de andere werken van Danny Tulkens, en ook de kleurrijke werken van Wim Deprez zijn ons niet onbekend. Maar we zijn zeker geen kunstkenners en kijken zelf ook met spanning uit naar wat hier die twee weken staat te gebeuren en laten ons meenemen in het gebeuren.
Hof Ter Loonst (fotograaf André Thys)
Vlnr: Nico Swinnen, Caroline Steensels, Gerry Croon, Jos Kuppens, Bie Garcet, Gilbert Putteman, Dany Tulkens

Foto's door André Thys.

© 2017-2018 - TerLoonst2018
webdesign : www.highgate57.com