Locatie

Kasteel "Hof Ter Loonst"

Geschiedenis

Het middeleeuwse hof Ter Loonst in Kampenhout was eertijds een versterkte hofstede, omgeven door grachten. Gebouwd in 1162 bleef het belangrijkste gedeelte ervan bewaard en is nu nog bewoond. Oorspronkelijk was het een leengoed van de heerlijkheid van Stalle.

In 1535 kwam het in bezit van jonker Aert De Borchgrave, edelman aan het hof van keizer Karel. Dat zou trouwens aanleiding gegeven hebben tot een driedaags bezoek van Karel V, op doorreis naar Duitsland, gebeurtenis die plaatsgreep in juni 1538. De Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout, waarvan men beweert dat ze in haar beginperiode gehecht was aan het hof Ter Loenst, kwam er samen met de bevolking de keizer toejuichen.

De slotgrachten die het domein omringen, evenals de schietgaten van de ingangspoort, tonen aan dat Ter Loenst een versterkte leenhoeve was die, hoewel niet in staat om aan een beleg het hoofd te bieden, toch haar bewoners een schuilplaats bood bij een onverwachte aanval. De traditie zegt ons dat in de XVIde eeuw deze versterkte hoeve een landbouwuitbating was van middelmatige grootte, die zich over een veertigtal ha uitstrekte. We weten ook dat in het begin van de XIXde eeuw het domein uiteenviel en de gronden werden verbrokkeld. De gebouwen omringd door 3ha land, werden veranderd in een stokerij. Later en tot op onze dagen, is het goed dikwijls van eigenaar veranderd. Achtereenvolgens waren het de burggraven de Spoelberch, de baronnen de Pret-Roose de Calesberg, de baronnen Baudequin de Peuthy, de graven Moretus, de baronnen de Vinck de deux Orp en tenslotte mevrouw Amant-Pelgrims, die op 26 december 1956 het slot en zijn bijgebouwen verkocht.

Sinds 2013 is er het Bedrijven en Diensten centrum "Hof Ter Loonst" ondergebracht. Je kan er terecht voor werkplekken, vergaderingen, seminaries en bedrijfsevents.
Meer info op de website www.hofterloonst.be.

Adres:
Terloonststraat 22, 1910 Kampenhout.
Praktische info omtrent uw bezoek aan de tentoonstelling vindt u hier.


Foto's

foto 01
foto 02
foto 03
foto 05
foto 06
foto 07
© 2017-2018 - TerLoonst2018
webdesign : www.highgate57.com