Kunstenaars

De selectie

De curator

Gilbert Putteman, vrederechter in het kanton Vilvoorde, is al jaren passioneel met kunst bezig. Hij organiseert tentoonstellingen, publiceert en heeft in de kunstwereld een stevige reputatie opgebouwd. Zo werkte hij als curator o.a. mee aan kunstevenementen rond Panamarenko, Roger Raveel, Stephan Vanfleteren en Ulrike Bolenz. Naast honderden tentoonstellingen was hij gedurende 15 jaar (tot en met 2014) de bezieler van de jaarlijkse tentoonstelling in De Troost te Vilvoorde.

Als gewezen lid van de Raad van Bestuur van de Vilvoordse Portaelsschool is hij voortdurend op zoek naar nieuw talent. In 2016 zakten 10.000 bezoekers af naar de Kunst in de Kantfabriek te Vilvoorde, waarvoor hij ook de 20 hedendaagse kunstenaars selecteerde. In 2017 was hij curator van de tentoonstelling "Beaulieu 2017" in Machelen. De tentoonstelling in het Kasteel Ter Loonst in Kampenhout is voor hem dan ook een nieuwe prikkeling en uitdaging.
Gilbert Putteman

Piet Peere - schilderijen & beeldhouwwerken

Voor mij is Piet Peere een dromer , een ongelooflijk tekenaar , een uitzonderlijk schilder en een uitmuntend beeldhouwer. Zelden heb ik iemand met zoveel kwaliteiten ontmoet.
Sanguine , houtskool , olieverf, beeldhouwwerk, grafische technieken wisselen elkaar af of beter vullen elkaar aan. Zijn werk is eigentijds en actueel. Soms geeft het de indruk " verstild" te zijn.

Piet Peere werkt , exploreert, experimenteert en woekert met zijn talent. Voor mij schittert hij op een eenzame hoogte. Met een ongemeen doorzettingsvermogen en passie wil hij ons toeschouwers wakker schudden. Gedurende jaren heeft hij in alle anonimiteit op zijn atelier gewerkt. Men kan dit betreuren . Toch heeft dit ook een voordeel nl. dat hij in alle rust , zonder compromissen een indrukwekkend oeuvre heeft kunnen uitbouwen. Een klein stukje van dat werk willen wij aan een ruim publiek tonen , en dit naar aanleiding van een tentoonstelling die zal doorgaan in Kampenhout anno 2018. Nu reeds durf ik zonder scrupules te stellen dat zijn creaties verpletterend zijn en niemand onberoerd zullen laten!

Rudy Van Hoey bezorgde mij een tekst waarbij hij het één en ander als volgt verwoordt : "Piet Peere gelooft rotsvast in het belang van het métierschap om via schilderijen , tekeningen, etsen en beeldhouwwerken een wereldbeeld te tonen.De kunstenaar beheerst de techniek van het tekenen en schilderen perfect en blijft eraan sleutelen. In de evolutie van zijn oeuvre is dit dan ook een opmerkelijke constante. Ze zorgen niet alleen voor het perfectioneren van zijn kunnen, maar zijn ook vaak een bron van inspiratie: een bepaalde houding of beweging kan de aanzet geven tot een schilderij. .......In zijn later werk wordt de sfeer beklemmender en de onderwerpen worden uitgepuurd.......Doorheen de jaren heeft de kunstenaar alle ballast overboord gegooid en alleen wat echt telt wordt nog uitgebeeld. Zo besteedt hij veel aandacht aan een rustig en subtiel overwogen achtergrond in verhouding tot een caleidoscopisch spel van toetsen , vol spanning binnen de figuratie. De schilderijen hebben geen figuratieve achtergrond meer. Piet Peere gaat duidelijk op zoek naar de essentie. Het werk wordt krachtiger, sprekender naarmate het uitgebeelde soberder wordt. Dit sluit aan bij een tweede opmerkelijke evolutie : het verglijden van figuratief naar abstract.....Voor deze schilder is een schilderij geslaagd wanneer alle elementen in het werk op de juiste plaats zijn geordend en al het overtollige is weggewerkt. Pas dan komt men tot de essentie.
Piet heeft een persoonlijke beeldtaal . Met bravoure en kleur , met passie en emotie , veruitwendigt hij de mens in al zijn aspecten......"

Voor mij is het oeuvre van Piet Peere waanzinnig intens. Bij het aanschouwen ervan moet men meer dan eenmaal naar adem happen. Voor mij is het duidelijk : deze man wil iets van waarde achterlaten. Toch is voor hem vernieuwing geworteld in de grote traditie. Met een niet-aflatende strijd verplettert hij de toeschouwer. Tijdens deze tentoonstelling zal u slechts een klein gedeelte van het werk van Piet Peere kunnen bewonderen en kopen. Toch ben ik er nu reeds van overtuigd dat zijn doortocht in Kampenhout en meer bepaald in het Hof Ter Loonst niemand onverschillig zal laten!

werk van Piet Peere
werk van Piet Peere
werk van Piet Peere

Lieven D'Haese - beeldhouwwerken

Lieven D'Haese is een ambachtsman. In het atelier van Roland Monteyne kreeg hij een oude jongensdroom onder de knie : de kunst van het beeldhouwen in brons. De contouren van zijn beelden houden steeds evenwicht tussen licht en donker, tussen massa en ruimte. Ook binnen de massa, in de detaillering van de gewaden, de anatomie, de drapering blijft een mysterieus clair-obscur opvallen.
De kunstenaar houdt zoveel mogelijk de realisatie in eigen handen. Zijn prachtige beelden zijn met veel liefde en groot vakmanschap gemaakt. De figuren doen me vaak denken aan verdwaalde spelers uit vergeten verhalen. Ze hebben iets tragisch , grimmigs of spottends. Ze blijven gehuld in een mysterie. Voor mij is Lieven een beeldhouwer pur sang , iemand met een uitzonderlijke klasse!


Lieven D'Haese
 • Geboren in 1957 te Moanda (Congo)
 • Hij is afkomstig van een familie van beeldhouwers (waaronder Reinhoud/Cobra en Roel D'Haese) en muzikanten.
 • Hij stelt tentoon in binnen- en buitenland met een groeiend succes. Louter ten exemplatieve titel vermelden we graag : Amsterdam-Barcelona-Parijs-Strasbourg-Beanine-Luxemburg-Londen...


werk van Lieven D'Haese

Wim de Prez - beeldhouwwerken

Deze kunstenaar is bekend voor zijn unieke , kleurrijke en vaak ironische stijl. In zijn schilderijen en beeldhouwwerk stelt hij vragen over het schoonheidsideaal en legt hij linken tussen kunst en wetenschap . Hij gebruikt moderne technologie ( 3 D-software, 3D-printers....) om zijn sculpturen tot leven te brengen. Hij houdt zich voor een groot deel bezig met op maat gemaakte projecten in de vorm van sculpturen( alzo realiseerde hij o.m. een hoge klarinet, een waterfontein en een levensgrote golfer, allemaal in zijn eigen universele stijl).
In werkelijkheid zijn zijn sculpturen gewoon het concrete resultaat van zijn niet te temmen fantasie. Inhoudelijk stelt hij telkens weer vragen over het schoonheidsideaal dat ons wordt opgedrongen. Hij zoekt inspiratie in de kwantummechanica en de fysica. Wij zijn uitermate blij met de participatie van deze innoverende kunstenaar!


 • Geboren in Aalst anno 1962.
 • Opleiding : ingenieur.
 • Werkte vroeger in de textielindustrie en bij Unilever.
 • Spitst zich thans alleen toe op zijn creativiteit.
 • De toeschouwer wordt overweldigd door de gedurfde kleuren en de vrije vorm.
 • Zijn sculpturen zijn gefantaseerde beesten die soms doen denken aan vogels of andere dieren.
 • Meer en meer wordt hij opgemerkt en stijgt zijn groep aanhangers.werk van Wim De Prez (Miss mars 2962)

Ghislain De Wilde - beeldhouwwerken

Bijna 75 jaar loopt Ghislain De Wilde rond op onze aardbol, in een voor hem complexe wereld. Niet al te groot als hij is, loopt hij dus dicht bij de aarde kijkend, zoekend , fotograferend naar allerlei mooie vormen en kleine details om iets te ontwerpen, te ontdekken, te creëren.
Het ontwerpen van sculpturen is voor hem een meditatief proces van herbronnen, creëren en vormgeven. In zijn beeldhouwwerk gebruikt Ghislain vaak het tandwiel als repetitieve vormherhaling. Heel wat van zijn sculpturen ontstaan uit twee halve bollen "die niet zonder elkaar kunnen".

In zijn vormgeving zoekt de kunstenaar terug te keren tot de essentie : "de bol als kosmisch gegeven". Zijn sferen zijn afgesloten ruimtes. Zij krijgen een intense betekenis als "habitus" voor een eigen IK. Als mens verlaat je dagelijks je eigen woning om er s'avonds terug te keren. We wandelen als het ware in een cirkelende beweging rond ons eigen middelpunt. In ons druk levensritme is dit fictief middelpunt de plaats waar we rustig onszelf kunnen zijn. Op vele van de bolstructuren zien we een geometrisch-abstract lijnenpatroon verschijnen. Dat patroon vormt een soort bas-reliëf dat over de ganse oppervlakte van de bol wordt volgehouden. Zijn keramische sculpturen zijn strak-eenvoudig en krachtig.


Ghislain De Wilde
 • Geboren te Huise anno 1943.
 • Hogere graad plastisch tekenen en schilderen aan de academie te Oudenaarde, Zottegem en Kortrijk.
  De 7 jarige opleiding "monumentale kunst" volgde hij bij Herve Martijn aan de Koninklijke Academie te Kortrijk.
 • Stelt tentoon in binnen en buitenland.werk van Ghislain De Wilde

Bie Garcet - beeldhouwwerken

Bie Garcet beeldhouwt, maar werkt daarnaast in de geestelijke gezondheidszorg. Ze volgde haar opleiding beeldhouwen aan de Portaelsschool te Vilvoorde bij Werner Bossuyt. Nadien vulde ze dit aan met tekenkunst bij Johan Clocheret. Deze twee disciplines verenigt ze om in beeld te kunnen brengen wat haar in het dagelijkse leven en werk raakt: een voorval, een onbewuste houding, een argeloze emotie, soms een pakkend verhaal. Kwetsbaarheid, menselijke waardigheid en fragiele vergankelijkheid staan centraal. Haar uitgangspunt hierbij is het menselijke lichaam of een fragment ervan: tactiel, aaibaar, herkenbaar, warm. Ze houdt ervan lijnen te gebruiken, lijnen op papier, maar ook lijnen in de lucht: met draad vraagt ze aan de kijker van zelf te hertekenen wat hij ziet. Ze gebruikt ook andere materialen: hard metaal en blauwe steen worden warm en zacht. Was, textiel en papier worden als vlees als het lijf erin komt. Lijnen op papier en lijnen in de lucht breien die lichamen aan elkaar en gaan er ook in, om te zien wat er onder het vel zit. Ieder voltooid beeld roept om iets dat verder gaat.

Haar werk in de psychiatrie is een vruchtbaar veld van inspiratie: "Ik herken er zó veel van het dagelijkse menselijke-verborgene: het gaat over de dingen die we niet geweten willen hebben, maar die ons finaal wél drijven. Dingen die we ontkennen of vrezen of waarvoor we op de loop gaan. Dingen waar je moeilijk woorden kunt op plakken, en juist daarom makkelijker te ver-beeld-en zijn. Het 'doet zeer aan uw ogen'."

Op Hof Ter Loonst 2018 toont Bie Garcet buitensculpturen in blauwe hardsteen.


Bie Garcet

Opleiding Portaelsschool Vilvoorde:

 • Beeldhouwkunst atelier Werner Bossuyt
 • Tekenkunst atelier Johan Clocheret en Rainier Boidin

Deelname aan verschillende kunstprojecten en tentoonstellingen.
werk van Bie Garcet

Atelier Haute Cuisine- beeldhouwwerken

Anno 2009 bundelden Benny Conings en Bernd Tyskens hun krachten en richtten ze het collectief Atelier Haute Cuisine op. Het collectief heeft niets met koken te maken , maar ze proberen - net zoals koks - door verschillende ingrediënten te combineren een groter geheel te creëren.
De voormalige studenten interieur vormgeving en grafisch ontwerp delen eenzelfde passie. Het creëren van lichtobjecten , waarmee ze op een positieve en inspirerende wijze trachten een afdruk achter te laten. Dit door middel van eigenzinnige en originele creaties, gebracht met een goede dosis lef. Een creatie is voor hen geslaagd als het een gevoel of een reactie uitlokt bij de toeschouwer. De inspiratie ervoor halen ze uit dagdagelijkse zaken ( een schaap, een boom, een vat.....)


Haute Cuisine
 • Benny Conings Werd geboren te Maasmechelen anno 1983
 • Bernd Tyskens werd geboren te Genk anno 1981
  • Exposeerde overal in België o.m. Hasselt , Leuven , Aarschot, Knokke, Gent, Antwerpen en dit met stijgend succes.
 • Werken soms ook samen met andere kunstenaars zoals Ann Van Hoey en Patrick Meylaertswerk van Atelier Haute Cuisine

Jos Kuppens- beeldhouwwerken

In zijn beeldhouwkunst is Jos Kuppens voornamelijk gefixeerd op de vrouwentorso. Hoewel die bewust gekozen thematische beperking het gevaar van een geestdodende herhaling van zetten inhoudt , is de beeldhouwer er tot nu toe in geslaagd aan monotonie en herhaling te ontsnappen. Met gratie , sensualiteit en bravoure is het hem telkenmale gelukt om de vrouwentorso tot leven te brengen.
Geconfronteerd met zo'n werk kunnen we als toeschouwer alleen maar "nederig" en met "volle bewondering" zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het Kampenhouts publiek , evenals dit uit de ruime omgeving hem een gastvrij onthaal zal verlenen.


Jos Kuppens
 • Geboren te Opglabbeek anno 1954
 • Opleiding 1979 - 1989 aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten in Genk ( richting beeldhouwen/monumentale keramiek en tekenen).
 • Werkt met diverse materialen , o.m.met polyester,marmer...
 • Exposeerde op de meest diverse plaatsen.werk van Jos Kuppens

Philippe Timmermans - beeldhouwwerken

Philippe is een beeldhouwer pur sang. Gedurende meer dan 30 jaar maakte Philippe driedimensionale prototypes en voerde hij sculpturale opdrachten uit voor o.a.musea. Tevens verzorgde hij de design en publiciteit ervan. Sinds 2011 legt hij zich vooral toe op eigen werk. Zijn figuratieve sculpturen proberen -op eigentijdse wijze-gestalte te geven aan niet -tastbare gevoelens en reflecties.

Zijn meestal realistische beelden zijn geworteld in de grote traditie van de klassieke beeldhouwkunst. Het metiersschap en het ambacht zijn voor Philippe Timmermans uitermate belangrijk. De rij van zijn bewonderaars wordt groter met de dag.


Philippe Timmermans
 • Geboren in 1957 te Wilrijk.
 • Hij studeerde beeldhouwen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.
 • Hij exposeerde op heel wat plaatsen in ons land, en dit met succes.werk van Philippe Timmermans

Dany Tulkens - beeldhouwwerken

Dany Tulkens is een beeldhouwer met uitzonderlijke talenten. In zijn impressionant oeuvre is hij zich gaan toespitsen op sculpturen in geslagen en gelast brons. Zijn techniek is niet vanzelfsprekend . Deze impliceert specifieke vaardigheden en een bijzonder technische kennis van het materiaal nl.het brons.

Het feit dat hij zijn beelden niet giet heeft als resultaat dat elk beeld een uniek exemplaar is, hetwelk meteen de collectioneurwaarde verhoogt. De mens en diens relatie tot de wereld van natuur en cultuur is de rode draad doorheen zijn oeuvre. De eigenheden van de mens worden door Dany Tulkens onder de loep genomen en uitvergroot, waardoor de beelden soms lijken te baden in een irrealistische-surrealistische sfeer. Met belangstelling kijken we uit naar enkele nieuwe creaties die geplaatst zullen worden in de prachtige tuin van het kasteel Hof Ter Loonst.


 • Geboren anno 1953.
 • Bewonderaar van het oeuvre van Rik Poot.
 • Exposeerde in binnen en buitenland.
 • Werd onlangs nog bekroond met een prestigieuze prijs en dit naar aanleiding van een tentoonstelling in Monaco.werk van Dany Tulkens©Benny Conings

Peter Vanbekbergen - beeldhouwwerken

Peter Vanbekbergen woont en werkt in Rotselaar. Hij ontwerpt monumentale keramische beelden met zijn geëigende techniek.
Met repen natte klei worden vormen hol opgebouwd. Die holle volumes geeft hij vorm door er van binnenuit druk op uit te oefenen. De vochtigheidsgraad van de klei moet hierbij nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Te snel opbouwen kan het beeld doen inzakken. Met ingekleurde kleislib worden de beelden beschilderd en na droging gebakken in een grote gasoven tot ca.1100°. Het bakproces neemt ongeveer 17 uren in beslag en moet zorgvuldig opgevolgd worden. Te snel stoken veroorzaakt onherroepelijke schade. Zijn beelden zijn getuigen van een ongelooflijke métierbeheersing. Zij tonen de menselijke geest die een besloten plek vindt in de naïeve en ruwe keramiek die als gelijkwaardige van de andere beeldhouwkunstige uitingen kan worden beschouwd.

Peter heeft een voorliefde voor de primitieve kunstvormen. Hij is geboeid door de Precolumbiaanse en de Afrikaanse kunst. Het overbodige wordt weggelaten. Zij gedeformeerde figuren bekijken de wereld met een ogenschijnlijk verdwaasde blik.

Vooral de huid van zijn beelden spreken tot de verbeelding. Het lijkt alsof zijn figuren uit een andere wereld komen. Net zoals bij José Vermeersch hebben zijn beelden een vleugje dramatiek.


 • Geboren in Leuven anno 1962
 • Leraar aan de Academie voor Beeldende Kunst in Tienen
 • Tentoonstellingen in binnen en buitenland
 • Werk van hem bevindt zich op heel wat openbare plaatsen :
  • Paepe Toone (brons) Brusselsestraat te Leuven
  • De Koeieschieter (brons) Brusselsestraat te Leuven
  • Gevelsculptuur in de Justus Lipsiusstraat te Leuven
  • Vogel( brons) in de Stripbibliotheek in Wezemaal
 • Ook moet vermeld worden dat heel wat verzamelaars hem volgen
website: www.vanbekbergen.bewerk van Peter Vanbekbergen

Hilde Van de Walle - beeldhouwwerken

Hilde Van de Walle is een uitermate getalenteerde kunstenares. Beeldhouwen was een oude droom voor haar, zo aards, zo hard en teder tegelijk. Ze werkt met verschillende materialen : brons , polyester, keramiek, plaaster.....De mens is primordiaal in haar oeuvre. Het is duidelijk dat ze via haar indrukwekkend oeuvre sporen wil nalaten.

Voor Hilde moet het leven geleefd worden. Kunst is niet alleen de motor van haar bestaan , maar het is ook een pleidooi voor intensiteit.
In haar werk is ze veel bezig met het spel van de stabiliteit. Soms laat ze grote figuren rusten op een klein draagvlak. Zo ontstaat er een zinderende spanning, een overwegend moment tussen stilstaan of verder gaan. Letterlijk en figuurlijk zoekt ze naar een balans, een evenwichtsoefening op zoek naar stabiliteit. Dit is niet zo verwonderlijk vermits ook de mens altijd op zoek is naar evenwicht , dag in dag uit. In haar werk worden vaak bepaalde delen van het lichaam, zoals armen, handen en voeten, bewust weggelaten om de essentie in de expressie van het sculptuur kracht bij te zetten. Ook gebeurt het dat de figuraties met abstracte volumes geassembleerd worden, weg van alle anekdotiek. Dit alles vergroot nog de intimistische zeggingskracht van haar werk.

De ruimte rond de beelden of de minieme restruimte tussen de beelden zijn voor haar doordacht afgewogen. Het is een onderhandeling met de omgeving, ze accentueren en intensifiëren op die manier nog meer de intimiteit tussen de sculpturen in hun specifieke omgeving. Precies daardoor krijgen haar beelden nog een sterkere poëtische uitstraling.
Dikwijls zijn haar beelden ook omkaderd. Deze zorgt ervoor dat het beeld als het ware gemarkeerd wordt in de omgeving. Mede daardoor wordt de dialoog tussen de beelden extra versterkt!
Mij verwondert het niet dat haar groep bewonderaars steeds weer vergroot.


Opleiding:

 • Voortgezet Hoger kunstonderwijs in Sint-Lucas te Gent.
 • 4 jaar vrije grafiek aan de Koninklijke Academie te Oudenaarde.
 • 1 jaar finaliteit vrije grafiek aan de Koninklijke Academie te Oudenaarde. Ze behaalde er de regeringsmedaille.
 • 4 jaar keramiek aan de Stedelijke Academie ( SABK) te Zottegem.

Tentoonstellingen:

Exposities in diverse galerijen, tuinen en parken in binnen-en buitenland.
Heel wat beelden van haar bevinden zich op openbare plaatsen , parken , en dit zowel in België als in Nederland.
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Kasteel Beaulieu te Machelen anno 2017 werd door de gemeente Machelen het beeld " Gebogen Dialoog" aangekocht. Dit schittert thans voor het gemeentehuis aldaar.
werk van Hilde Van de Walle

Bea Van Dorpe - beeldhouwwerken

Kijken naar het werk van Bea Van Dorpe is geconfronteerd worden met " versteende stilte" . Doorgaans werkt ze met klei. Impressionante menselijke wezens ontstaan uit het oermateriaal van de aarde. Ze lijken soms door lava ( uit Pompeï) vereeuwigd. Steeds weer heb ik de indruk dat ze aangespoeld zijn uit een zeer ver verleden. Ze veroorzaken een verstilde indruk. Haar techniek is perfect en ze heeft dan ook een vaste plaats verworven in de kunstwereld. Hart en geest , vlees en ziel zijn in haar sculpturen tot eenheid gesmeed.


Bea Van Dorpe
 • Geboren anno 1944.
 • Ze is een telg uit een bekende kunstenaarsfamilie.
 • In keramiek komt haar métier het best tot uiting.
 • Na een opleiding in beeldhouwkunst , volgde ze later toegepaste kunsten.
 • Met een stijgend succes exposeerde ze in het binnen en buitenland, en dit o.m. in Gent, Leuven, Dubrovnik, Hasselt, Brugge, Italië, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Beiroet, Libanon.....werk van Bea Van Dorpe

© 2017-2018 - TerLoonst2018
webdesign : www.highgate57.com